• De leerling neemt deel aan de lessen vanaf de eerstvolgende les na de proefles. Deelname is voor onbepaalde tijd.
 • Een gitaarles duurt een half uur en vindt wekelijks of tweewekelijks plaats. 
 • Het seizoen is gebaseerd op 38 lessen voor wekelijkse leerlingen en 19 lessen voor tweewekelijkse leerlingen. 
 • De leerling dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van een instrument. 
 • Het lesmateriaal wordt aangeleverd door de docent en is inbegrepen bij de prijs van de les.
 • Het lesgeld wordt betaald via automatische SEPA incasso in 12 gelijke termijnen, bij uitzondering kan het lesgeld in één keer voorafgaand aan het seizoen worden betaald.
 • Indien de leerling de lessen wil beëindigen geldt een opzegtermijn van een maand. De lessen die daadwerkelijk gevolgd zijn worden verrekend met het aantal voldane termijnen.
 • Indien de lessen in één keer voldaan zijn aan het begin van het seizoen wordt er bij het opzeggen van de lessen gekeken hoeveel lessen er daadwerkelijk gevolgd zijn. De lessen die (na de opzegtermijn) teveel betaald zijn worden gereduceerd.
 • Bij afwezigheid van de leerling is er alleen in de volgende gevallen reductie van lesgeld mogelijk:
  – Een sterfgeval in de naaste familie
  – Een schoolexamen op of rond het tijdstip van de les
  – Bij langdurige ziekte wordt er in overleg met de leerling naar een passende oplossing gezocht
 • Bij afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald in één van de bufferweken aan het eind van het seizoen of neemt een andere docent de les over.
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Aart Lameris | Gitarist kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de lessen of voortvloeiende uit de lessen dan ook.
 • Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds aan worden gepast. De leerling wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 • Via het inschrijfformulier geef je een akkoord voor de algemene voorwaarden.